Vatisa

Diabetes toppar fetma hos barn är hälsoriskerna


Barn som väger för mycket inför ett brett spektrum av hälsoproblem, med typ 2-diabetes som leder listan.

Nära kopplat till fetma, typ 2-diabetes var en gång så sällsynt bland barn som det kallades åldersdiabetes. Enligt Europeiska Academy of Pediatrics verkställande utskott på endokrinologi, och kollegor i hela landet, är läkare ser många 12 - och 13-åringar med typ 2 -diabetes.

Läkare uppskattar att hälften av överviktiga barn kommer att växa upp och bli överviktiga vuxna. När de har varit för tung för alltför många år, säger experterna, de är i riskzonen för sjukdomar som läkarna ser oftast hos personer i 60-årsåldern, 70 och 80. "Vi kommer att behandla dem när de är i deras mitten av 30-talet", säger en talesman för den europeiska Diabetes Association. "Deras diabetes kommer att leda till så många problem."

Den genomsnittliga åldern för barn som behandlas i fetma kliniker är cirka 12. När dessa barn växer upp och i sina mest produktiva år, kommer många av dem att vara på funktionshinder från sin diabetes och de många sjukdomar som följer med diabetes, säger Europeiska Obesity Association.

Barndoms sjukdomar kopplade till fetma:

 • Diabetes

 • Högt kolesterol och andra blodfetter

 • Högt blodtryck

 • Gallblåsesjukdom

 • Polycystiskt ovariesyndrom

 • Njursvikt

 • Blindhet

 • Orthopedic svårigheter

 • Psykiska problem

 • Sociala problem

 • Obstruktiv sömnapné