Vatisa

Kolelitiasis

Vad är gallsten?

Gallsten är det medicinska namnet för hårda avlagringar (gallsten) som kan bildas i gallblåsan. Gallsten är mycket vanligt i Europa, framför allt hos kvinnor över 40 års ålder.

Orsaken till gallsten är inte helt klarlagda, men det är tänkt att ha flera faktorer. Gallblåsan lagrar galla och avger den till tunntarmen när det behövs för matsmältningen. Gallsten kan utvecklas om gallan innehåller för mycket kolesterol eller för mycket bilirubin (en av komponenterna i galla), eller om gallblåsan är dysfunktionella och kan inte släppa galla.

Olika typer av gallsten bildas i gallsten. Den vanligaste typen kallas en kolesterol sten, resulterar från närvaron av för mycket kolesterol i gallan. En annan typ av sten, som kallas ett pigment sten, är bildat av överskott av bilirubin, en avfallsprodukt som skapas genom nedbrytning av de röda blodcellerna i levern. Storleken och antalet gallsten varierar i gallsten, gallblåsan kan bilda många små stenar eller en stor sten.

Loppet av gallsten varierar mellan individer. Vissa personer med gallsten har inga symtom alls, medan andra kan ha svåra magsmärtor, illamående och kräkningar, och fullständig blockering som kan medföra infektionsrisken. Kolelitiasis kan leda till inflammation i gallblåsan, inflammation i gallblåsan. Akut gallsten attacker kan hanteras med intravenösa läkemedel. Kronisk (långvarig) gallsten behandlas genom kirurgiskt avlägsnande av gallblåsan.

Vänster obehandlad kan gallsten leda till allvarliga komplikationer såsom vävnadsskada, tårar i gallblåsan, och infektion som sprider sig till andra delar av kroppen. Omedelbart söka läkarvård (ring 911) för allvarliga symtom, såsom hög feber (högre än 101 grader Fahrenheit), svår buksmärta, svullen buk, och illamående med eller utan kräkningar.

Omedelbart uppsöka sjukvård om du behandlas för gallsten, men milda symtom återkommer eller är långlivade.

Symptom

Vilka är symptomen på gallsten?

Gallsten kan orsaka irritation och inflammation i gallblåsan (kolecystit) som kan leda till ett antal symtom. Symtomen kan variera i intensitet mellan individer.... Läs mer om gallsten symptom

ORSAK

Vad orsakar gallsten?

I de flesta fall är kolelitiasis orsakas av överdrivna mängder av kolesterol i galla som lagras i gallblåsan. Kolesterolet hårdnar till sten-liknande ämnen. Ökad kroppsvikt och hög ålder är förknippade med ökade nivåer av kolesterol i gallan. Således, gallsten är mer sannolikt hos kvinnor, hos människor som är överviktiga, och hos äldre individer.... Läs mer om gallsten orsakar

BEHANDLINGAR

Hur är gallsten behandlas?

Behandling av gallsten börjar med att söka läkarvård från din vårdgivare. För att avgöra om du har gallsten, kan din läkare be dig att lämna blodprover och genomgår diagnostiska tester.... Läs mer om gallsten behandlingar

Fler artiklar