Vatisa

Insulin säkerhetstips

Om du behöver för att injicera insulin för att hantera din diabetes, ta hand om ditt insulin på rätt sätt. Fråga apotekspersonalen hur man på ett säkert sätt lagra och använda dina insulin mediciner och kom ihåg dessa allmänna tips från Europeiska Diabetes Association:

  • Förvara insulin säkert. Håll dina extra flaskor i kylskåpet, från mycket varma eller mycket kalla temperaturer. Förvara aldrig insulin i frysen eller i direkt solljus.

  • Generellt, när du har öppnat en flaska, inte hålla det för mer än 28 dagar. Patronerna vissa insulinpennor kan behöva kasseras efter så få som 10 dagar i rumstemperatur.

  • Innan du öppnar en ny flaska, kontrollera datumet som är tryckt på den. Använd inte insulin om det är passerat sitt utgångsdatum.

Berätta för din diabetes vårdteam och apotekspersonalen om du har några särskilda behov, till exempel problem med synen, som stör säker användning av ditt insulin. De kan föreslå sätt att hjälpa dig på ett säkert sätt hantera dina mediciner.